Ik start met het inrichten van een informatie-site inclusief een actieve rol in de sociale media. Rivierenland is de trekpleister voor toeristen en de bakermat voor ondernemingen.

Laat deze start een basis zijn om met alle partijen aan tafel te gaan zitten en werken aan een heldere strategie om RivierenlandVisie op de mediakaart te zetten.

– Mike Blom