Dinsdag werd het eerste verspillingsschap in Nederland, bij de Jumbo in Wageningen, in gebruik genomen. De burgemeester van Gemeente Wageningen en de topvrouw van Wageningenuniversity & Research (Louise Fresco) deden de opening.

Wageningen wil het voortouw nemen, als ‘Levende Proeftuin’, om verspilling van voedsel tegen te gaan.
De Fruitmotor neemt samen met 17 andere ondernemers ook een voortouw, gewoon door te doen.