paneldiscussie BvT

Paneldiscussie bij congres ‘brandstof voor de toekomst’ georganiseerd door door provincie #Gelderland. Er is geld, oplossingen zijn voorhanden. Nu de brug naar de toekomst. Betere samenwerking. Daar is goede PR voor nodig. #energietransitie nu starten door zowel de fabrikanten en de brandstof leveranciers. Voor zekerheden ben je afhankelijk van de overheid.

Deze middag kwamen wij alles te weten over duurzame brandstoffen voor onze transporten, zoals Liquid Natural Gas (LNG), elektrisch transport, waterstof en biobrandstoffen ((HVL). Ook de aanpak van het Rijk en provincies voor de inzet van duurzame brandstoffen in het transport werden geschetst. Hiervoor is op nationaal niveau een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, waar Rijk en provincies gezamenlijk aan gaan werken.

Daarnaast werden vanuit de verschillende brandstoffen- en praktijkdeskundigen (verladers en vervoerders) hun visie en ervaringen met duurzame brandstoffen in het transport gedeeld. We konden spreken met truckfabrikanten en truckleveranciers over de mogelijkheden voor het rijden op duurzame brandstoffen.

Hans Etman opende en presenteerde voortreffelijk deze middag. Hij liet ons hernieuwd kennis maken met Conny Bieze (gedeputeerde voor mobiliteit en logistiek), Cor Leguijt (CE Delft) over verschillende duurzame brandstoffen, Peter Leegstraten (Albert Heijn) over visie duurzame brandstoffen Albert Heijn, Theo Heinink (provincie Gelderland) over aanpak clean energy hubs.

Els de Wit (Ministerie I&W) was helaas afwezig waardoor er een soort PowerPoint karaoke geïmproviseerd werd over landelijke visie op duurzame brandstoffen.

Op korte termijn kunnen we met GTL (Gas To Liquid: de basisgrondstof is aardgas of flare gas (afvalgas bij oliewinning dat vaak wordt afgefakkeld) en HVO (Hydrotreated Vegetable Oil: basisgrondstof afgewerkte plantaardige oliën (blauwe diesel) al heel veel bereiken.

De middag werd afgesloten a.d.h. van een paneldiscussie met de visie en ervaringen van vervoerders en verladers met o.a. Albert Heijn, Lidl, Koninklijke Rotra en Cornelissen transport als onderwerpen.